Svenska SAAB 900 klubben

Tidigre fanns det en svensk Saab 900 klubb. Denna är nu nerlagd men det finns fortfarande en Saab klubb där alla som älskar Saab kan vara med och läsa och diskutera om Saab.